Tag: smartphone

Diploma

Si përdoren portalet e informacionit?

[nga seria e artikujve:  Pse portalet e informacionit në Shqipëri duhet të krijojnë aplikacione mobile?] Pjesa e tretë e këtij pyetësori fokusohet në njohuritë…