Tag: portale

Diploma

Si mund të përfitojnë portalet nga krijimi i aplikacioneve mobile?

[nga seria e artikujve:  Pse portalet e informacionit në Shqipëri duhet të krijojnë aplikacione mobile?] Një pjesë e portaleve vazhdojnë të ekzistojnë për një…