Tag: digital native media

Diploma

Vështirësitë financiare të portaleve në Shqipëri

[nga seria e artikujve:  Pse portalet e informacionit në Shqipëri duhet të krijojnë aplikacione mobile?] Pjesa kryesore e portaleve të informacionit në Shqipëri mbështeten…